Over het Genezende Vrouwelijke Bewustzijn – cursiefje *)

Soms kan een kloof tussen mensen zó diep en onoverbrugbaar lijken, dat onmachtgevoelens je verlammen en dat je niet weet wat te doen. Onderzoek dan de kloof. In de kloof is het Medicijn van de Tussenruimte. Drie suggesties voor jouw werkzaamheden in de kloof. In de kloof kun je verstarring tegenkomen: van opvattingen, dogma’s en […]

Read full story Comments { 2 }

Praktikum: ‘Wat staat ons vrouwen Nu te doen?’

  ‘Een wereld waarvoor vrouwen niet kiezen maar die zij ondergaan. Zij worden geen vrouwen, zij worden mannen. Dit is wat, bij gebrek aan erkenning van de vrouwelijke identiteit, door de mannelijke wereld verwacht wordt van vrouwen’ (Luce Irigaray Ik, jij, wij) Vanaf 19 maart gaan we in een groep vrouwen de Vraag bereizen wat ons […]

Read full story Comments { 1 }
Gerduberg - IJsland

2016 – Rode Kosmische Hemelwandelaar – Benieuwd en Onbevreesd

  Onverstoorbaar staan de Zuilen van gestold Vuur tussen Hemel en Aarde, reikend vanuit het levengevende binnenste van de Aarde omhoog zijn ze de Stille getuigen van Nieuw Leven, Nieuwe Vormen, van Nieuwe Structuren     Wanneer je mijn schrijfsels al wat langer volgt, dan is je waarschijnlijk opgevallen, dat ik graag onderweg ben met […]

Read full story Comments { 3 }
Heliocentrisme van Copernicus

‘Onze manier van leven’ opnieuw uitvinden – cursiefje*

          Ons Bewustzijn, ons beeld van ‘wie is de mens’ kan niet anders dan door de huidige intense bewegingen evolueren. Beweging is evolutie.   Om onze huidige onrustige werkelijkheid te doorsnappen, kijk ik naar HOE betekenisvolle kantelingen in Bewustzijn en mensbeeld ontstaan. Ik zie drie wendingen. Copernicus schudt ons op: we […]

Read full story Comments { 0 }
foto - Mario van Megen

De Wind wakkert het Vuur aan – Horizonbelevenis rond ‘De landingsplek’ – 21 juni 2015

  Ik word mij gewaar hoe deze Stilte&Verfijning tussen ons landt, eenvoudigweg doordat wij Aanwezig zijn, zonder vooringenomenheid, zonder verwachtingen, just being Witness – Openheid en Vriendschap-zonder woorden. Toen Bruno mij afgelopen winter vertelde, dat hij de 21ste juni had gemarkeerd voor een Horizonverkenning en ik het fotootje erbij zag, was mijn eerste gedachte ‘dat idee […]

Read full story Comments { 1 }

De Vraag, die je altijd al wilde stellen… en ik jou.

  ‘Ik breng hier denkbeelden naar voren, die nog niet helder zijn uitgekristalliseerd, discussiepunten, zoals iemand vragen aan zijn publiek voorlegt, waar geen eenduidig antwoord op is en waarover op de scholen gedebatteerd kan worden: niet om vast te stellen wat de waarheid is, maar om ernaar te zoeken’ – De Montaigne, De essays, Amsterdam, 2004 Reizen maakt blij, […]

Read full story Comments { 1 }

Mijn Reisboek: De Wijze Vrouw van de Maori – Vitaliteit voor de Aarde.

      Ik kijk in haar ongelooflijk lieve, rimpelige gezicht. Alles is groot aan haar. Zij drukt mij tegen haar borst, ik pas er makkelijk tussenin – beyond words.   In mijn droom zie ik een ongelooflijk imponerende vrouw: alles is groot aan haar: haar handen, haar voeten, haar borsten. Ik herken ik haar […]

Read full story Comments { 0 }

Mijn Reisboek: De Wijze Vrouwen van de Aymara – Peru

        Es tu Ceremonia! (Chucuito – Peru, juni 2010)   Het is al donker, ècht donker, wanneer we na 7 uur rijden in Chucuito aankomen. De eigenaar van ons onderkomen, Don Santiago, klimt op het dak van onze bus om de rugzakken los te kopen. ‘Buenas noches‘, ik zie zijn zwarte hoed en […]

Read full story Comments { 1 }

De Wijsheidsvrouw – Het Pad naar en Verbondenheid met de Natuur

    ‘De onmetelijkheid van de Werelden, die bijdragen aan Nieuw Leven, worden bereisd door zij, die levenslang de coderingen van het Oorspronkelijk Levensveld hebben bewaard in hun Botten. Herinner je je vrouwelijke Botten’ (mei 2009) ‘Besef, dat uw Botten en onze Stenen dezelfde Moeder hebben’ (IJsland juni 2012) ‘Op het Moment, dat we beseffen, dat […]

Read full story Comments { 0 }

Van de werktafel: Heimwee – het spanningsveld tussen de ideale wereld en de realiteit

                                Bij iedereen heeft de Ziel het verlangen om de aardse realiteit te ondergaan, te ervaren om verder te groeien en om zichzelf te vervolmaken. Hij ploft met een zucht op de stoel. Hij voelt zich uitgeput, hij slaapt slecht, […]

Read full story Comments { 1 }